Fasadfärger

Vilken typ av fasadfärg som du ska välja beror först och främst på vilken typ av fasad vi ska måla. Vid renovering och ommålning lägger vi även vikt på vilken fasadfärg som redan finns på huset.

Att välja rätt fasadfärger för olika projekt är en vetenskap. En kunskap som vi på K3 Måleri besitter efter många projekt där vi utfört ommålning av fasader. Genom att anlita oss får du alltid rätt färg till rätt fasad och ett resultat som bara erfarna hantverkare kan leverera.

Vad ska man tänka på när man väljer fasadfärg?

Om du har en bostad i ett område där det finns regleringar för kulör bör du ha det i åtanke. Sedan styr givetvis underlaget din fasad har, om det exempelvis är trä- eller stenfasad.

Vilken typ av fasadfärg ska man välja?

I de allra flesta fall ska du välja exakt samma typ som tidigare använts. I vissa fall handlar det om nymålning, vilket kräver kunskaper om vilka färger som är lämpliga för olika underlag.

Hur vet man om man har valt rätt fasadfärg?

Utan att ha de kunskaper, den erfarenhet och utbildning det kräver att utföra fasadmålning vet du inte det. Om du inte vet vad din fasad har målats med innan kan du få experthjälp att ta ett färgprov på din fasad.

Vi har lång och bred erfarenhet, och du kan alltid kontakta oss för att få hjälp med att välja rätt fasadfärg.

Spelar fasaden någon roll när man väljer fasadfärg?

Ja, valet av den färgtyp som ska användas bygger på vilken typ av fasad som ska målas. Det används olika fasadfärger beroende på fasadens material. Är det en träfasad använder du oftast akrylat- eller alkydoljebaserade färger. Vissa gånger kan även vattenbaserad färg användas.

Ska du måla en putsad fasad är det generellt sett vanliga färgtyper som kalkfärg eller kalkcementfärg (KC-färg) som du ska använda. Även silikatfärger kan användas för målning av murade fasader.

För plåtkonstruktioner såsom lagerlokaler och lantbruk använder du oftast en akrylatfärg.

Vad kostar det att måla fasaden med rätt fasadfärger?

Det beror helt och hållet vilken färg som behövs och hur stor ytan är. Sedan tillkommer givetvis arbetskostnaden om du ska anlita ett professionellt måleriföretag. Vi lämnar ett fast pris på hela projektet. Våra priser för målare & tapetsering finns här.

Är du privatperson och har rätt till ROT-avdrag kan du utnyttja det hos oss för arbetskostnaden. Hos oss får du alltid ROT-avdraget direkt på fakturan. Maximalt avdrag 30 % av arbetskostnaden upp till 50 000 per år och person.