Våra målare i Danderyd arbetar mot en fast kostnad istället för timarvode. Efter ett hembesök presenterar vi pris för projektet samt hur lång tid jobbet kommer att ta.