K3-Måleri erbjuder hjälp från erfarna målare i Storstockholm med omnejd och Uppsala. Du är välkommen att kontakta oss för en offert på alla typer av målerijobb. Vi finns tillgängliga oavsett om du behöver ta hand om en fasad eller vill ge dina rum ett lyft med ny färg.

Invändigt måleri

Våra målare kan ta hand om målning av väggar, golv, tak och snickerier. Att måla till exempel spröjsade fönster eller skåpsluckor kräver erfarenhet och bra material för att det ska bli ett perfekt resultat. När det gäller målning av väggar är förarbetet viktigt. Våra målare kan vid behov bredspackla väggarna eller sätta upp renoveringstapet som jämnar ut väggen innan de målas. Valet av kulör eller kulörer styr hur du kommer att uppleva dina rum när vi är klara med dem men det är också viktigt att underlaget är helt slätt innan själva målningen påbörjas. Våra målare åtar sig alla måleritjänster, inklusive tapetsering.

Målare

Utvändigt måleri

Från tidig vår till en bit in på hösten åtar vi oss uppdrag inom utvändigt måleri. Det innebär allt från fasader till uthus och staket. Det spelar ingen roll om en fastighet som ska målas har fasad av betong, puts, trä eller något annat. Vi målar alla material och alla hus på ett säkert, noggrant och tidseffektivt sätt.

Det är viktigt att välja rätt typ av färg. Särskilt när det handlar om målning utvändigt. Där fyller färgskiktet en viktig skyddande funktion och fel färg på en yta kommer snabbt att flagna. Med våra målare kan du vara säker på att få ett snyggt och varaktigt resultat. En putsad fasad målas oftas med kalkfärg. Till en träfasad kan både akrylatfärg och slamfärg vara bra alternativ. Hör av dig till oss om du har frågor gällande ditt måleriprojekt.

utomvändigt målande

Alla våra målare jobbar med ansvarsförsäkring

Kontakta oss för en offert på måleri med fast pris. Observera att vi kan komma att behöva göra ett hembesök för att till exempel se hur mycket förarbete som behöver göras innan dina väggar eller snickerier kan målas. Om du är berättigad till ROT-avdrag så drar vi det från fakturan direkt. Du kan inte måla staket med avdrag.

Vi lämnar alltid garanti på vårt arbete och våra målare är också måna om att du ska kunna ta ditt hem i bruk så snabbt som möjligt i samband med en ommålning. Att måla om är en process och det viktigt för oss att du känner dig nöjd hela vägen från första mötet till färdigt resultat.