Mönsterpassning av tapet

När du tapetserar med en tapet som har ett mönster är det viktigt att de olika våderna passar mot varandra så att motivet blir enhetligt. Detta kallas mönsterpassning av tapet. Här går vi igenom vad du behöver tänka på när du sätter upp tapeter som behöver mönsterpassas.

Det finns två olika varianter när du ska tapetsera med mönsterpassning. Vanligast är rak mönsterpassning vilket innebär att du passar in våderna med varandra på precis rätt position i mönstret. När du ska tapetsera med förskjuten mönsterpassning innebär det att mönstret får en vidare fördelning av motivet. Det sker genom att du skjuter upp våden tills mönstret passar med föregående våd som du har satt upp. Det kan bidra till att tapetåtgång vid mönsterpassning som är förskjuten blir något större.

Mönsterpassa tapet steg för steg

  • Sätt upp den första våden som vanligt
  • Vid rak mönsteranpassning håller du nästkommande våds överkant i nivå med taklisten. För därefter långsamt våden uppåt tills mönsterbilden passar ihop med den våd som sitter på väggen.
  • Vid förskjuten mönsterpassning gör du på samma sätt. Skillnaden är att du kan behöva skjuta upp våden längre för att få mönsterpassning. Tänk på att det kan medföra upp till en halv mönsterhöjd extra som du behöver lägga till på varje våd. Mönsterhöjden är avståndet tills samma mönsterdel repeteras.

Låt oss göra jobbet

Det är inte så svårt att mönsterpassa tapet. Är du bara noggrann och tar tid på dig så går det bra. Men om du likväl känner dig osäker kan vi göra jobbet åt dig. Våra priser för målare & tapetsering finns här:

Hur mönsterpassar jag tapet?

Genom att se till så att mönstret på nästkommande våd överensstämmer med mönstret på den våd du precis har satt upp.

Vad behöver man tänka på vid mönsterpassning av tapet?

Det är viktigt att komma ihåg att det går åt mer tapet. Du behöver därför göra varje våd längre. Speciellt gäller detta vid förskjuten mönsteranpassning.